restauratie gevels Hogeschool Antwerpen

architectuurwedstrijden, kantoren, tijdloze projecten, zorgsector
Restauratie buitengevels voor Hogeschool Antwerpen van CAMPUS ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN

De werken werden uitgevoerd in 3 fasen:

  • fase 1: Restauratiewerken Bourlapoort, Ambtswoning + historisch hekwerk;
  • fase 2: Verbouwing, uitbreiding, renovatie en restauratie Bourlaschool;
  • fase 3: Restauratie buitengevels;

De Campus Academie van de “Hogeschool Antwerpen” omvat:

  • Hogeschool voor Architectuur en Stedebouw
  • Hogeschool voor interieur-architecten
  • Hogeschool voor de Beeldende Kunsten
  • Tentoonstellingsruimten

Alle gebouwen van de Campus Academie (ook genaamd Campus Mutsaard), zijn als monument beschermd. Een bondige beschrijving van het complex kan geraadpleegd worden in ‘Bouwen door de eeuwen heen” boekdeel 3nb (Stad Antwerpen); Tevens kunnen alle originele documenten worden geraadpleegd in het Stadsarchief van Antwerpen (SAA). De Academie werd opgericht in 1662 op initiatief van David Teniers in de bovenzalen van “De Beurs” en Sedert 1810 gevestigd in de gebouwen van het voormalige minderbroedersklooster (1446-1796). Van de ondergrondse gebouwen blijven er slechts enkele over.

Hogeschool Antwerpen fase3 restauratie gevels

fase 3 : Restauratie buitengevels

Het restaureren, renoveren en verbouwen van de meeste gevels van de gebouwen op de campus Academie. De restauratie en renovatie van de gevels omvatte het in de oorspronkelijke toestand brengen van de gevels, verwijderen van recent (20e eeuw) aangebrachte toevoegingen.

De meest delicate restauraties omvatte de restauratie van een groot restant van de zijvleugel van de middeleeuwse kerk van het minderbroedersklooster, alsmede de originele binnengevels op de verdieping van de middeleeuwse binnenkoer. (de binnekoer op de begane grond spijtig genoeg in de 20e eeuw onoordeelkundig dichtgewerkt: restauratie is mogelijk in een verder stadium.

Alle houten binnenschrijnwerk opnieuw in de originele vormgeving vervangen, dubbel isolerende beglazing is toegepast omwille van energiebesparingen. Waar mogelijk werden de gevels thermisch geïsoleerd en opnieuw bepleisterd en geschilderd, eveneens omwille van energiebesparingen. Aanpassen stabiliteit waar vereist.

 

Bewaren