Restauratie Bourlapoort

kantoren, tijdloze projecten, zorgsector
Restauratie en renovatie en verbouwing voor Hogeschool Antwerpen van CAMPUS ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN

De werken werden uitgevoerd in 3 fasen:

  • fase 1: Restauratiewerken Bourlapoort, Ambtswoning + historisch hekwerk;
  • fase 2: Verbouwing, uitbreiding, renovatie en restauratie Bourlaschool;
  • fase 3: Restauratie buitengevels;

De Campus Academie van de “Hogeschool Antwerpen” omvat:

  • Hogeschool voor Architectuur en Stedebouw
  • Hogeschool voor interieur-architecten
  • Hogeschool voor de Beeldende Kunsten
  • Tentoonstellingsruimten

Alle gebouwen van de Campus Academie (ook genaamd Campus Mutsaard), zijn als monument beschermd. Een bondige beschrijving van het complex kan geraadpleegd worden in ‘Bouwen door de eeuwen heen” boekdeel 3nb (Stad Antwerpen); Tevens kunnen alle originele documenten worden geraadpleegd in het Stadsarchief van Antwerpen (SAA). De Academie werd opgericht in 1662 op initiatief van David Teniers in de bovenzalen van “De Beurs” en Sedert 1810 gevestigd in de gebouwen van het voormalige minderbroedersklooster (1446-1796). Van de ondergrondse gebouwen blijven er slechts enkele over.

Hogeschool Antwerpen fase1 restauratie bourlapoort Mutsaardstraat Antwerpen

fase 1 : Restauratie Bourlapoort, Ambtswoning + historisch hekwerk

Neoclassicistisch poortgebouw, genaamd Bourlapoort. Gebouwd naar het ontwerp van architect P. Bourla, Stadsbouwmeester in de 19e eeuw. Dit poortgebouw vormt de hoofdtoegang tot de Campus Academie.

De ambtswoning, gebouwd medio 19e eeuw als ambtswoning van de directeur van de “Academie” ook genoemd: “Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten en Koninklijke academie voor Schone Kunsten”.

“Historisch hekwerk” uit einde 19e eeuw

 

Bewaren

Bewaren