restauratie Bourlaschool

architectuurwedstrijden, kantoren, tijdloze projecten, zorgsector
Restauratie, renovatie en verbouwing voor Hogeschool Antwerpen van CAMPUS ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN

De werken werden uitgevoerd in 3 fasen:

 • fase 1: Restauratiewerken Bourlapoort, Ambtswoning + historisch hekwerk;
 • fase 2: Verbouwing, uitbreiding, renovatie en restauratie Bourlaschool;
 • fase 3: Restauratie buitengevels;

De Campus Academie van de “Hogeschool Antwerpen” omvat:

 • Hogeschool voor Architectuur en Stedebouw
 • Hogeschool voor interieur-architecten
 • Hogeschool voor de Beeldende Kunsten
 • Tentoonstellingsruimten

Alle gebouwen van de Campus Academie (ook genaamd Campus Mutsaard), zijn als monument beschermd. Een bondige beschrijving van het complex kan geraadpleegd worden in ‘Bouwen door de eeuwen heen” boekdeel 3nb (Stad Antwerpen); Tevens kunnen alle originele documenten worden geraadpleegd in het Stadsarchief van Antwerpen (SAA). De Academie werd opgericht in 1662 op initiatief van David Teniers in de bovenzalen van “De Beurs” en Sedert 1810 gevestigd in de gebouwen van het voormalige minderbroedersklooster (1446-1796). Van de ondergrondse gebouwen blijven er slechts enkele over.

ha-fase2-bourlaschool-collage

fase 2 : Verbouwing, uitbreiding, renovatie en restauratie Bourlaschool

De “Bourlaschool” was oorspronkelijk een van de stadsscholen van Antwerpen, gebouwd 1841-43 door achitect Bourla, stadsbouwmeester in de 19de eeuw, hij bouwde ooit de gekende Bourlaschouwburg. De “Bourlaschool” vormt een van de vele gebouwen, horend bij de “Koninklijke Academie voor Schone Kunsten” te Antwerpen. Het geheel is als monument geklasseerd.

De “Bourlaschool” en het naastgelegen schoolgebouw (4 klassen + turnzaal) gebouwd o.l.v. stadsbouwmeester P. Dens rond 1878. Tussen beide gebouwen behoorde een speelplaats/koer, voorheen gedeelte van een vroeger kerkhof dat behoorde bij het nabijgelegen Minderbroedersklooster. Beide gebouwen (“Bourlaschool” en “Densgebouw”) hebben in de loop der tijden verschillende functies gekregen:

 • schoolgebouw voor lagere school
 • militair ziekenhuis en gevangenis
 • onderdeel van de “Academie”
 • algemene bergplaatsen voor de Academie
 • schildersafdeling van de Academie
 • tot ca. 2000 het mode-instituut

De afdeling beeldhouwkunst in de gerestaureerde en verbouwde “Bourlaschool” en “Densgebouw” is heden ten dage een van de meest toonaangevende scholen van beeldhouwkunst in Europa.